joi, 19 august 2010

ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ - UN FALS GROSOLAN

Deznaţionalizare prin... romanizare.

   Teoriile în uz privind limba şi istoria naţională sunt copii ale unor autori străini, în care interesele politice ale acestora au prioritate deplină.
În esenţă, urmăresc subminarea statului naţional unitar român. Un popor fără limbă nu are istorie, nici drepturi depline asupra teritoriului pe care-l stăpâneşte. Limba determină însăşi naţionalitatea.
   Iată cât de actuală este observaţia lui Aaron Florian, rostită în 1843 la Academia Mihăileană (''Profesiune de credinţă'', Bucureşti, 1982, p.127):
   ''Începutul ce ai este necunoscut, numele ce porţi nu este al tău, nici pământul pe care locuieşti; soarta ta aşa a fost, ca să fi tot cum eşti; leapădă-te de începutul tău, schimbă-ţi numele sau primeşte pe acesta pe care ţi-l dau eu, ridică-te şi du-te din pământul pe care-l locuieşti, că nu este al tău, şi nu mai munci în zadar, căci tu nu poţi fi mai bine decât eşti! Şi într-adevăr, toate aceste cuvinte ni s-au zis de către străini: începutul ni s-a tăgăduit, numele ni s-a prefăcut, drepturile ni s-au călcat în picioare, numai pentru că n-am avut conştiinţa naţionalităţii noastre, numai pentru că n-am avut pe ce să ne întemeiem şi să ne apărăm drepturile''.
   S-a creat axioma că latinitatea limbii noastre ar avea drept bază pierderea limbii dacilor de dragul culturii superioare a romanilor. Analfabeţii noştri şi-au uitat limba lor multimilenară fascinaţi de scandarea latinei clasice, pe care şi-ar fi însuşit-o într-un timp record, pe care nici savanţii de azi nu -ar putea egala. Neavând şcoli în care să înveţe au deprins-o oral pe genunchii soldaţilor veniţi din întregul imperiu roman, adevărat miracol - pentru ca apoi ei înşişi să devină propagandiştii codului latin, devenind populaţie romanizată, fără etnie în câteva generaţii, deci rupându-se de tot ce era cultură şi civilizaţie autohtonă, pentru ca apoi să mai uite două treimi din limba pe care o învăţaseră fulgerător, de dragul monosilabelor urlate ale migratorilor.


LIMBA ROMÂNEASCĂ E MUMA LIMBII LATINEŞTI


LIMBA DACICĂ - ''muma celei latineşti''

''Lingvistica a descoperit, în secolul trecut, ca în limba greaca sunt cuvinte negrecesti, iar în limba româna sunt cuvinte nelatine. (...) Ma refer la geti si la prestigiul deosebit de care ei se bucurau în antichitate si în Evul Mediu. Fapt paradoxal: românii, urmasi directi ai geto-dacilor, nu stiau ca, în baza unei vechi traditii, spaniolii îi numarau pe geti printre stramosii lor si ca, în anumite izvoare, Danemarca se numea Dacia. Alt fapt paradoxal, analog cu primul, consta în aceea ca cronicarii spanioli nu stiu nimic despre cucerirea Daciei de catre Traian, împaratul de origine hispanica. '' [b]IOSIF CONSTANTIN DRAGAN - ''Noi tracii'', nr. 182/1987

''Iara DACHII, prea marea lor limba deosebita având, cum o lasara si cum o lepadara asa de tot si luara a romanilor, aceasta nu se poate socoti, nici crede''. Stolnicul CONSTANTIN CANTACUZINO, citat în ''Origines et accessus Transylvanianum'', Lyon, 1667, de Lorenz Topeltin

''Caci mai curând se crede ca aceste noroade au luat numele de Vlah de la Moldoveni, carele erau mult mai învecinate, dându-l Italienilor, decât de la Italieni pentru a-l da Moldovenilor.

româneste: încep, alb, cetate, domn, masa, vorba, cap, vânat
italiana: comincio, bianco, citta, signore, tavolo, parola, testa, coccio
latina: incipio, albus, civitas, dominus, mensa, verbum, caput-is, venatio

... De altminteri, trebuie sa observam ca sunt în limba moldavă unele cuvinte ce nu sunt cunoscute în limba latină, nici în alte dialecte ale popoarelor vecine, si care, prin urmare, poate au ramas din limba veche dacica''. DIMITRIE CANTEMIR, - ''Descriptio Moldaviae'', III

''De aceea, macar ca ne-am deprins a zice ca limba româna e fiica limbii latinesti, adeca ceei corecte, totusi, daca vom vrea a grai oblu, LIMBA ROMÂNEASCA E MUMA LIMBII ceii latinesti''. PETRU MAIOR - ''Istoria pentru începuturile Românilor în Dacia'', Pesta, 1812, pag.316

''Acestea nu sunt porunci omenesti, Domnul meu, ci porunci ale limbei, care striga: Domnilor vedeti-ma, ca în verbii mei sunt mai regulata decât toate limbile, nu ma schimb, o idee o arat cu aceleasi litere; ce ma sugrumati, ce ma faceti anevoie de înteles si anormala?'' ION HELIADE RADULESCU - ''Curierul de ambe sexe'', Buc., 1812, pag. 33
Patria originară a INDOEUROPENILOR sunt teritoriile Carpato-Danubiano-Pontice (DACIA MARE)


''PELASGA e mama Latinei şi a greacăi''. NIEHBUR - ''Istoria romanilor''

''Patria originară a INDOEUROPENILOR sunt teritoriile Carpato-Danubiano-Pontice (DACIA MARE)''. Cf. E. de MICHELIS, O. SCHRADER, H. SCHMIDT, H. HENCHEN, G. DEVOTO, G. WILKIE, W. SCHILLER

''Pe tăbliţele de la Tărtăria, scrisul apare în Dacia cu mult înainte de Sumer''. R. SCHILLER - Reader's Digest, 7/1975

''Tăbliţele de la Tărtăria sunt mai vechi cu un mileniu decât monumentele scrierii sumeriene... Aceasta ar însemna, pur şi simplu, că scrierea sub forma pictogramelor a apărut în sud-estul european şi nu în Mesopotamia, cum se credea până acum. Dacă în cele trei cazuri (Tărtăria-Caranovo-Gracianiţa) este vorba de scris, atunci se impune o concluzie surprinzătoare: avem de-a face cu CEA MAI VECHE SCRIERE DIN LUME. Concluzia aceasta vine în întâmpinarea părerii exprimate de arheologul britanic, profesorul Colin Renfrew, care a executat recent săpături în localitate bulgară Sitagroi şi care a afirmat că în sud-estul Europei a existat în vechime o zonă cu civilizaţie înaintată''. Acad. VLADIMIR I. GEORGIEV - Sofia

''Neaşteptata descoperire a fost scoasă la iveală în Transilvania, în mica aşezare românească Tărtăria... Dar pe arheologi îi aştepta mai departe o surpriză: tăbliţele găsite s-au dovedit a fi cu 1000 ani mai vechi decât cele sumeriene. Rămânea să se vadă în ce mod, aproape cu 7000 ani în urmă, departe de hotarele mult-slăvitelor civilizaţii antice orientale, unde nimeni nu se aştepta, s-a ivit cea mai veche (până în ziua de azi) SCRIERE A OMENIRII''. V. TITOV - arheolog rus

''Tracii alcătuiseră în epoca miceniană una şi aceeaşi strălucită civilizaţie, cu grecii de o parte şi frigienii de alta''. VASILE PÂRVAN - ''Getica'', p.130
''Civilizaţia şi Istoria au început în România''


''Suveranitatea lui SATURN se extindea şi asupra germanilor. În cântecele lor istorice, după cum scrie Tacit, germanii celebrau pe TUISTO, Deus Terra editus (URAN) şi pe fiul său MANNUS (Saturn).
Francii, cum scrie Gregoriu de Tours, adorau pe Saturn, ca şi Saxonii, Galii, Egiptenii, Fenicienii, iar Marea Nordului era marea lui Saturn''. N. Densuşianu - ''Dacia Preistorică''

''Capete clasice care pot fi luate ca model pentru camee; capetele acestea au înauntru ceva ce prevesteste înfatisarea lor de dinafara. În adevar, nicaieri nu vei putea gasi o putere de întelegere mai rapida, o minte mai deschisa, un spirit mai ager, însotit de mladierile purtarii, asa cum o afli la cel din urma român. Acest popor unit (scrie înainte de Unirea Principatelor - nn.) si ridicat prin instructie ar fi apt sa se regaseasca în fruntea culturii spirituale a Umanitatii. Si, ca o completare, limba sa este atât de armonioasa si bogata, ca s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt.
(...) Poporul român ar fi indicat sa stea în fruntea civilizatiei spirituale a omenirii, iar limba poporului român s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pamânt''. ALFRED HOFFMANN - ''Istoria Pamântului'', Paris, 1820, p.3075

''Civilizatia si istoria au început acolo unde locuieste azi neamul românesc''. W. SCHILLER, arheolog american

''Dupa cucerirea ILIONULUI, câtiva troieni, fugind de Ahei, au venit cu corabiile în Sicilia si, asezându-se cu locuintele în vecinatatea Sicanilor, au fost numiti împreuna cu ei ELYMI*; cetatile lor erau ERYX si EGESTA. Împreuna cu ei au venit si câtiva Foceeni, îmainsi de furtuna de la TROIA''. TUCIDIDE, VI, 3

*N. edit.: În Vechiul Testament, îngerii erau numiţi ELOHYMI (H nu se citea)...
Cicero... vorbea lingua româneasca


''Limba română are mai multă latinitate decât cea italiană.'' CAVASIUS - De Administratione Regni Transylvaniae

Aşa este, dar atunci cum ne-am romanizat, limba fiind elementul esenţial? Nu cumva toată teoria noastră este iluzorie? Poezie? Nu cumva romaniştii ignoră cu bună ştiinţă această realitate?
*


În Italia, în Spania, în Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche sub numele de lingua româneasca, ca pe timpul lui Cicero''. LECLERC - Moldo - Vlahia, Paris, 1866

Aceasta nu putea fi decât limba veche românească, din care s-au desprins limbile neolatine numite... din protolatină, deci...
*


''În slavonă se regăsesc multe cuvinte româneşti, mai ales în cea bisericească'' COURTENAY BAUDOIN, 1900

Exact invers de cum susţin slaviştii noştri în dicţionare!
*


''Originea neamului românesc trebuie căutată la traci cu mii de ani înaintea altor popoare şi aceasta ne dă dreptul de a ne considera noi, românii, ca adevăraţii moştenitori ai acestor locuri''. NICOLAE IORGA

''Geţii şi Sarmaţii apar ca popoare înrudite şi vorbesc aceeaşi limbă latină''. OVIDIU - Tristele, II, 188 - 189

Ca şi Horaţiu, care spunea acelaşi lucru despre Daci, poetul exilat la Tomis precizeaza latinitatea ante-romană a limbii geţilor!
*


''Gelonii, după o tradiţie veche a grecilor erau din aceeaşi familie cu Agatârşii, de la râul MARIS(Mureş)''. HERODOT, I, IV, 10
*


''Macedonenii erau de asemenea un popor pelasg''. JUSTINI, lib. VII, 1
*


''O limbă barbară latină se vorbea şi în provinciile ILLYRICULUI încă înainte de cucerirea romanilor. Sub numele de Illyria se înţelegeau, în timpurile mai vechi, toate ţinuturile de apus de Tessalia şi Macedonia, până la mare şi până la Istria, iar în timpul Imperiului, făceau parte din Illiric: Noricul, Panonia, Dalmaţia, Moesia şi CELE DOUĂ DACII de peste Dunăre '' SEXTUS RUFUS - ''Breviarium'', C. VIII, cf. Bocking Not, Dign. II, 6

Mai precis de atâta nu se poate: deci, limba barbară latină străveche se vorbea pe un spaţiu vast, inclusiv DACIA.
*


''Zalmoxe, filosoful şi legiuitorul cel mare al geţilor a fost, după tradiţiile greceşti, unul şi acelaşi cu Saturn''. MNASEAS - Frag. Hist. Gr. III, 153
În Dacia - cel mai vechi popor al Terrei


''Am făcut multe experienţe în viaţa mea ca să aflu care a fost cel mai vechi popor de pe pământ şi ce limbă vorbea acel popor; în fine, am ajuns la convingerea că limba cea mai veche a fost a FRIGIENILOR, adică a PELASGILOR, şi prin urmare este poporul cel mai vechi''. Faraonul PSAMETIC, 700 î.e.n. cf. HERODOT, cartea II.

Deci: frigienii sau DIVINII PELASGI, cum îi numeau grecii, fără însă ai preciza la origine. N. Densuşianu în ''Dacia Preistorică'' îi prezintă pe larg, iar patria de origine este DACIA. Interesant.
*


''Colhii şi Dacii mă cunosc, ei vorbesc o limbă barbară, de idiomă LATINĂ''. HORAŢIU - ''Odele'', I, 20.

Deci, limba dacilor era de idiomă latină. Foarte important de reţinut, mai ales că latinitatea limbii noastre, EVIDENTĂ oricui, este anterioară războaielor cu romanii... - Horaţiu (65 - 8 î.en.). De ce oare deranjează atât latinitatea limbii noastre ante - romană?
*


''Grecii ne numesc şi pe noi romanii, barbari''. Pliniu cel Bătrân - ''Istoria naturală''

Pliniu cel Bătrân a trăit între anii 23-79 e.n. Prin greci, el denumea, bineînţeles, pe scriitorii de greacă veche...
*


''Limba priscă, adică limba bătrână, a fost aceea pe care au folosit-o locuitorii cei vechi ai Italiei, în timpul lui Ianus.'' PAUSANIAS - ''Istoria Greciei''

A trăit în secolul II e.n. Limba priscă era limba cea mai veche latină, după Isidor, limba triburilor pastorale, păstrată în carminele saliare, cu mult înainte de fondarea Romei.
*


''S-a dat numele de Scyt întregii mase latine, ca nume geografic''. STRABO - ''Geografia''

Născut în 58 î.en. Precizarea este foarte importantă pentru a descifra campania din 514 î.en. a lui DARIUS împotriva ''sciţilor''!
*


''Grecii numesc limba latină - limba pe care o vorbesc sciţii''. Papa NICOLAE I, către MIHAI al III-lea al Bizanţului (865 e.n.)

Iată o repetare autorizată a străvechimii latine a limbii.
Misterul GetA mai trecut o jumătate de veac şi problemele ETNO GENEZEI neamului nostru românesc sunt aceleaşi. Ne propunem să aducem în lumină repere istorice mai puţin cunoscute sau comentate, care oferă o nouă perspectivă în cunoaşterea adevărului trecut al strămoşilor noştri, pe de o parte, iar pe de alta, să regândim limba românească în structura sa intimă, prin ipoteza getică.
Geţii au fost aparţinătorii castei IO, regi şi mari preoţi ai întregii antichităţi, misterul get constituind cheia de boltă a cunoaşterii adevărului. Ei au CODIFICAT limba primară adamică, sintetizând întreaga ştiinţă a trecutului.
Prin decodificarea scrierii hieratice vom afla originea alfabetului, ca şi primul scris din lume... Pentru aceasta va trebui să acceptăm o soluţie matematizată, sisifică şi vom observa cu bucurie că izvoarele istorice în uz se completează fericit cu cele ''pierdute'' şi mai ales amănuntul că, de fapt, au fost ÎNCIFRATE, în ''pierduta'' limbă a dacilor, adică în buna limbă românească. Falsificarea istoriei nu se poate face decât prin falsificarea limbii. Iată, deci, câteva repere care au stat la baza elaborării ipotezei getice, pe care le vom regândi ''sine era et studio''.

Fragment din volumul ''Scrierea Secretă'', de Tudor Diaconu ''Moşu''.